Privacybeleid

SmallCake heeft deze privacy policy opgesteld om aan te tonen dat we zeer serieus met uw privacy omgaan en deze respecteren.

Alle gegevens die door SmallCake worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan SmallCake geeft, zal met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens is om u als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mochten er voor SmallCake onduidelijkheden optreden tijdens de in behandeling genomen bestelling, zijn we in de gelegenheid om contact met u op te kunnen nemen. Om zo eventuele onduidelijkheden met u te kunnen bespreken en deze op te lossen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SmallCake en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar smallcakedenhelder@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

SmallCake zal alleen met toestemming van u persoonsgegevens aan derden verstrekken. Medewerkers van SmallCake en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Persoonsgegevens welke SmallCake nodig heeft om uw bestelling in behandeling te kunnen nemen zijn:

✓ Volledige naam
✓ E-mail adres
✓ Telefoonnummer
✓ Bankgegevens

Voor bezorging:

✓ Volledige naam
✓ Bezorgadres
✓ E-mail adres
✓ Telefoonnummer
✓ Bankgegevens

Voor welke doelen SmallCake persoonsgegevens verwerkt of gebruikt:
✓  Het afhandelen van jouw betaling
✓  Verzenden van onze nieuwsbrief
✓  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
✓  Om goederen en diensten bij jou of op locatie af te leveren
✓  SmallCake verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Mocht u zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief via de website, om zo aanbiedingen te ontvangen, zal SmallCake dit e-mail adres uitsluitend gebruiken om nieuwsbrieven te versturen. SmallCake zal geen persoonsgegevens vertrekken aan derden.

Onze bedrijfsgegevens
Website: www.smallcake.nl
Adres: Tjalkstraat 32, 1784 RX, Den Helder
Emailadres: smallcakedenhelder@hotmail.com

KVK nummer: 75188589
BTW-nummer: NL002451880B71

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via smallcakedenhelder@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via bovenstaande gegevens of via onze contactformulier.